• :
  • :
TRƯỜNG THCS GIA HANH - CHÀO MỪNG 76 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 22/12/1944-22/12/2020
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG, QUẢN LÝ HỒ SƠ CHUYÊN MÔN ĐIỆN TỬ
Ngày ban hành:
05/11/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Là văn bản chiến lược nêu rõ kế hoạch phát triển của trường THCS Gia Hanh trong giai đoạn 5 năm 2018 - 2023 và mở rộng đến năm 2030.
Ngày ban hành:
10/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017-2018_PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019
Ngày ban hành:
31/08/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
BÁO CÁO TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM HỌC 2017 - 2018 PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM HỌC 2018 - 2019
Ngày ban hành:
31/08/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Phụ lục thi đua năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
31/08/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
31/08/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/09/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/08/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực